เกี่ยวกับเรา

บริการตรวจเครน และ ทดสอบเครน ภาคเหนือ

ออกใบรับรองตามกฎหมาย ตรวจสอบโดยวิศวกรขึ้นทะเบียนกับราชการอย่างถูกต้อง

ศูนย์ตรวจเครนภาคเหนือ

บริการตรวจเครนโดยมุ่งเน้นในการตรวจสอบและประเมินสภาพของเครน ซึ่งเครนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม การตรวจเครนเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเครนมีสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการนี้มีเป้าหมายในการตรวจสอบสภาพของเครนทั้งในด้านการทำงานและความปลอดภัย ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบสภาพเครน อาทิเช่น การตรวจสอบความแข็งแรงของส่วนต่างๆ การตรวจสอบช่องทางไฟฟ้า และการตรวจสอบการทำงานของระบบกันสะเทือน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงสภาพของเครนว่ามีปัญหาหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการจะรายงานผลการตรวจสอบแก่ลูกค้า รวมถึงแนะนำและสรุปผลเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสถานะปัจจุบันของเครน ซึ่งอาจแนะนำให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครน

บริการตรวจเครนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและการทำงานของเครนในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง หรือโรงไฟฟ้า เพื่อให้การใช้งานเครนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนั้น การใช้บริการตรวจเครนจะช่วยให้คุณมั่นใจและประหยัดเวลาและทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการจะรายงานผลการตรวจสอบแก่ลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำและสรุปผลเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสถานะปัจจุบันของเครนและแนวทางการดูแลรักษาเพื่อความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่ 2169/65

ได้รับการรับรองกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บุคคลผู้ตรวจสอบ และ รับรองตามมาตรา 9

ไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1000 บริษัท ด้วยการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565064812

อีเมล

เบอร์ติดต่อ

โทร : (064) 958 7959

ติดต่อ / บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน